Žádost 3/2016 ze dne 29.4.2016

29.04.2016 21:29

Žadatel: Jiří Rubner

Účel žádosti: ping-pong pro "dříve narozené hráče", každá středa 20:00-22:00 v KD Dobrovíz

Výše příspěvku: 5.200 Kč

 

Stanovisko správní rady: schváleno - 50 % žádané částky od data žádosti (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 16.5.2016

160429_ping-pong žádost o finanční příspěvek.docx (32023)

160516_Rub_hlasovani_per_rollam_3-2016.docx (18257)

160516_Rozhodnutí o přidělení příspěvku_3-2016.docx (201411)

160516_SMLOUVA o poskytnutí nadačního příspěvku_Rubner.docx (28408)

2016 rubner dotace - vyúčtování.docx (11905)


 

—————

Zpět