Žádost č. 2/2017 ze dne 3.5.2017

03.05.2017 13:44

Žadatel: Vladěna Ungerová, Občané pro Dobrovíz

Účel žádosti: Dovybavení tělocvičny v Dobrovízi cvičebním náčiním a nářadím

Výše příspěvku: 4.278 Kč

 

Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 3.5.2017

 

170503_Žádost o finanční příspěvek 2-2017.docx (31831)

vybavení tělocvičny kruháč-cvičení dobrovíz2.xls (27136)

170503_Rozhodnutí o přidělení příspěvku_2-2017.docx (201181)
170503_SMLOUVA o poskytnutí nadačního příspěvku_Ung.docx (27999)
170503_Ungrova_hlasovani_per_rollam_2-2017.docx (18465)
 

—————

Zpět