Žádost č. 5/2017 ze dne 9.6.2017

23.06.2017 14:10

Žadatel: Jitka Edrová

Účel žádosti: Nákup techniky pro kroužek - Příroda kolem nás

Výše příspěvku: 3.500 Kč

 

Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 19.6.2017

 

Žádost 5-2017 Edrova.pdf (616908)

—————

Zpět