Společná členská schůze Spolku Občané pro Dobrovíz a správní a dozorčí rady Nadace 13.12.2018

12.11.2018 10:36

Společná členská schůze Spolku Občané pro Dobrovíz a správní a dozorčí rady Nadace spolku Občané pro Dobrovíz dne 13. 12. 2018

Milí členové,

dovolujeme si Vás pozvat na společnou členskou schůzi Spolku Občané pro Dobrovíz a správní a dozorčí rady Nadace spolku Občané pro Dobrovíz, která se koná dne 13. 12. 2018 v 19.00 v Hospůdce Na Hřišti v Dobrovízi.

 

 

Program:

1. Volba zapisovatele a ověřovatele

2. Schválení programu

3. Úvodní slovo předsedy Spolku a předsedy správní rady Nadace

4. Spolek – dosavadní činnost, plány a návrhy, volba nové rady

5. Nadace – dosavadní činnost, plány a návrhy 

6. Diskuze a závěr

—————

Zpět