Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Dobrovíz

Obecní úřad - oficiální stránky

Historie obce

 • První písemná zmínka pochází z roku 1238. Tehdy ves získal klášter na Zderaze darem od Všebora z Hrabišic. Skutečný vznik vesnice se ale předpokládá již v období raného středověku.
 • Během husitských válek byla Dobrovíz roku 1422 zabrána pražany, v následujícím období patřila pražským měšťanům.
 • Od 15. prosince 1436 se s posvěcením císaře Zikmunda dostává Dobrovíz do rukou Tvocha z Nedvídkova
 • 1447 obec připadá Jindřichu Libštejskému z Kolovrat, který ji připojil ke statku Buštěhrad. Během konfiskací počátkem třicetileté války (roku1620Kolovratové o Dobrovíz přišli.
 • 1645 připojena se statkem Středokluky k Tuchoměřicím, majetku jezuitského semináře sv. Václava a Klimenta. Na tváři Dobrovíze se třicetiletá válka dost podepsala; 8 z 12 tehdejších usedlostí zůstalo opuštěných. Navíc byla zplundrována od té doby neexistující osada Vervenice (stála v místě dnešních božích muk a větrolamu směrem k letišti).
 • Od dob pobělohorských až o nedávné minulosti byla Dobrovíz nejbohatší obcí z panství Středokluky, především díky půdě. Např. v roce 1713bylo dle očité visitace v Dobrovízi vlastněno 53 koní, 23 volů, 50 krav, 29 jalovic, 175 ovcí, 29 prasat.
 • Jezuitům ves patřila až do 1773, kdy byli jakožto řád zrušeni.
 • Údolím mezi Dobrovízí a Hostouní podle pověsti táhla pruská armáda v roce 1866.
 • V 50. letech 20. století se v těsném okolí obce rozoraly meze a vysázely větrolamy. Rozšířením ruzyňského letiště přišla Dobrovíz o přirozené dopravní spojení na východ (Ruzyně) a jihovýchod (Hostivice)

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Smíchov
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Smíchov
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Smíchov
 • 1927 země česká, politický okres Praha-venkov, soudní okres Praha-západ
 • 1939 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov, soudní okres Praha-západ
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov-sever, soudní okres Praha-západ
 • 1945 země česká, správní okres Praha-venkov-sever, soudní okres Praha-západ
 • 1949 Pražský kraj, okres Praha-západ
 • 1960 Středočeský kraj, okres Praha-západ
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Černošice

Rok 1932

V obci Dobrovíz (719 obyvatel, sbor dobrovolných hasičů) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 bednáři, obchod s dobytkem, galanterie, elektromláticí společnost, paromláticí společnost, 3 hostince, kolář, kovář, krejčí, mlýn, obuvník, pekař, porodní asistentka, 19 rolníků, 2 řezníci, 2 sdaři, 3 obchody se smíšeným zbožím, stavební družstvo Svépomoc, švadlena, trafika, truhlář, zahradník, zámečník

Současnost

 • Po rozpačitých 90. letech a začátku 21. století, kdy byla do Dobrovíze zavedena voda, kanalizace a plyn (přičemž z asfaltového povrchu ulic nezbylo prakticky nic) dochází k pomalé regeneraci vzhledu obce (především historické jádro) a jejímu rozvoji v rezidenční i industriální oblasti.

Pamětihodnosti

Související informace naleznete v článku Seznam kulturních památek v Dobrovízi.
 • Vesnická památková rezervace (od roku 1995, soubor lidové architektury, jaký nemá v širokém regionu západně od Prahy obdoby)
Statky čp. 16 a 14 při severní straně návsi
 • Kaple Panny Marie na návsi je barokní z konce 18. století; před kaplí osazen železný kříz z roku 2011 (na místě staršího, datovaného 1885). V současné době je filiálním kostelem římskokatolické farnosti Unhošť.
 • Výklenková kaple na severním okraji obce, při silnici do Bělok
 • Přístupné cesty k plotu letiště Praha-Ruzyně s výhledem k terminálům i ranvejím.
 • Archeologické naleziště z paleolitu u vlakové trati (dnes staveniště)
 • Skála u Žákova Mlýna směrem k Bělokům, buližníkový výchoz s malým lesíkem a výhledem na Kladno
 • Další historické objekty a místa:
 • Protestantský (toleranční hřbitov): GPS: 50°6'23.354"N, 14°13'15.863"E, https://www.mapy.cz/#!q=dobrov%25C3%25ADz&t=s&x=14.227764&y=50.107602&z=13&d=foto_209649_1&c=F
 • Kaple Panny Marie uprostřed obce (GPS: 50.112806° N, 14.217476° E)

 •  
 • Výklenková kaple při silnici do Bělok

 •  

Zajímavosti

 • V místě zaniklých Vervenic zůstalo ještě několik let po válce vojenské ležení. Vojáci pobývali i na druhé straně obce, kde byl v 50. letech založen (a v 60. zrušen) takzvaný "Palpost", z něhož mělo být v případě vojenského konfliktu "chráněno" ruzyňské letiště. Vlivem těchto okolností, zchátralostí místních znárodněných statků a všeobecným deficitem služeb i ve srovnání s okolními vesnicemi si obec po poslední světové válce vysloužila lidový název "Německo".
 • Místo natáčení filmové pohádky Tři veteráni.
 • Policie odhalila v Dobrovízi u Prahy velkopěstírnu konopí

Doprava

Dopravní síť

 • Pozemní komunikace
Do obce vedou silnice III. třídy od HostouněBělokKněževsi a Jenče. Zhruba 2 km jižně od Dobrovíze je ve směru na Jeneč situován exit 7 rychlostní silnice R6 E48 Praha - Karlovy Vary.
 • Železnice
Obec Dobrovíz leží na železniční trati 121 Hostivice - Podlešín. Jedná se o jednokolejnou celostátní trať, jež původně vedla přímější trasou východněji mimo obec a teprve v souvislosti s rozšiřováním letiště došlo k jejímu přeložení do nynější trasy (doprava byla v tomto úseku zahájena roku 1966).

Veřejná doprava 2011

 • Autobusová doprava
V obci zastavovaly autobusové linky 319 Praha,Terminál 3 - Jeneč,vysílací středisko (denně mnoho spojů), Kladno - Hřebeč - Dobrovíz - Jeneč,vysílací středisko (denně velmi málo spojů) a Unhošť - Pavlov - Středokluky (v pracovních dnech 2 spoje) (dopravce ČSAD MHD Kladno, a. s.).
 • Železniční doprava
Po trati 121 v roce 2011 jezdily v létě o sobotách a nedělích 2 páry osobních cyklovlaků mezi Prahou a Slaným.