Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Informace o nás

Občanské sdružení ,,Občané pro Dobrovíz" bylo založeno dne 18.11.2013 a zaregistrováno u Min. vnitra pod IČO 02338262

 

Dne 1.1.2014 došlo na základě nového Občanského zákoníku k přejmenování názvu z Občanského sdružení ,,Občané pro Dobrovíz" na nový název Spolek Občané pro Dobrovíz, z.s.

 

Zakládající členové: Martin Dostalík, Mgr. Hana Veselá, Antonín Ungr ml.

Členové výboru zvoleni 13.12.2021: Mgr. Hana Veselá (předseda), Martin Dostalík, Andrea Bednářová (místopředseda)

Počet členů: 66 (k 26.10.2015)

 

Základním účelem spolku je zejména rozvoj obce Dobrovíz, a to: ochrana přírody a krajiny a poskytování obecně prospěšných služeb a činností v oblasti ochrany životního prostředí, sociální péče, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek a majetku.