Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Přihláška do spolku

 
Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, tedy GDPR).  Rádi bychom Vám proto vysvětlili, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji.
 
Při vyplňování přihlášky za člena (dříve občanského sdružení) Spolku Občané pro Dobrovíz (IČO 02338262, dále jen "Spolek") jste vyjádřil(a) /vyjadřujete svůj souhlas "se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů pro potřeby vyplývající z členství v tomto sdružení (dle ustanovení § 5 odst. 2 písm.f) a § 18 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb.)."
 
Vaše osobní údaje (konkrétně Vaše jméno a Vaše e-mailová adresa) jsou použity pouze za účelem informování Vás o našich aktivitách a zasílání pozvánek. Vaše jméno a příjmení může být uvedeno v zápisech ze schůzí. Vaše další osobní údaje uvedené v přihlášce jsou pouze archivně uchovány po dobu existence Vašeho členství ve Spolku a v žádném případě nejsou předány třetí straně. V případě ukončení Vašeho členství budou Vaše přihlášky skartovány.
 
Svůj souhlas můžete v souladu se zákonem omezit či odvolat. Stačí zaslat e-mail na: dobroviz.eu (at) seznam.cz.