Nadace spolku Občané pro Dobrovíz

Dne 22. 12. 2015 byl vyhotoven notářský zápis o založení nadace, dne 28. 12. 2015 byla Nadace spolku Občané pro Dobrovíz zapsána do nadačního rejstříku u Městského soudu v Praze pod IČ 046 74 707. Za pomoc se založením Nadace děkujeme společnosti Panattoni a advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners.

 

Nadační listina Občané pro Dobrovíz.docx (51383)
STATUT Nadace spolku Občané pro Dobrovíz.docx (41098)

Výpis z rejstříku.pdf (96338)

 

Výroční zpráva Nadace 27.12.2015-31.12.2016.pdf (557460)

Výroční zpráva Nadace 2017.pdf (487342)

 

Dokumenty ke stažení:

ŽÁDOST O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK: Žádost o finanční příspěvek z Nadace spolku Občané pro Dobrovíz.docx (30,7 kB)

- žádost je nutné doručit na adresu Nadace Spolku Občané pro Dobrovíz nejpozději 1 kalendářní měsíc před začátkem projektu!

Postup při schvalování žádosti a podmínky pro udělení nadačního příspěvku: Obecné podmínky a informace.doc (40960)

Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku: SMLOUVA o poskytnutí nadačního příspěvku.docx (28417)

Závěrečná zpráva a vyúčtování: Závěrečná zpráva o realizaci projektu a jeho hodnocení.doc (24 kB)
Závěrečné vyúčtování nadačního příspěvku.doc (33,5 kB)

Prosíme o vyplnění adekvátně k výši žádaného příspěvku - u nižších částek stačí stručný text, u vyšších bude vyžadován podrobnější popis. Děkujeme.