Žádosti

05.02.2018 10:32

Žádost č. 3/2018

Žadatel: Obec Dobrovíz, zastoupena pí Janou Krupičkovou, starostkou Účel žádosti: Dobrovízské bruslení, Kladno, 11.2.2018 Výše příspěvku: 5.200 Kč   Stanovisko správní rady: schváleno ve výši 4.700 Kč (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 9.2.2018 Vzhledem k faktu, že v žádosti...

—————

05.02.2018 10:28

Žádost č. 2/2018

Žadatel: Adéla Drožová, zastoupená Ivou Drožovou Účel žádosti: Podpora dětí ve sportovních aktivitách - zumba Výše příspěvku: 7.000 Kč   Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 2.2.2018 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku bude uzavřena až po schválení...

—————

19.12.2017 13:11

Žádost 1/2018

Žádost bude projednána až po účetní závěrce roku 2017.   Žadatel: Jiří Rubner Účel žádosti: Ping-pong "dříve narozených" hráčů 2018 Výše příspěvku: 9.225 Kč   Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 2, proti: 0, zdržel se: 1), dne 6.2.2018 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku bude...

—————

27.07.2017 14:40

Žádost č. 7/2017 ze dne 24.7.2017

Žadatel: Jana Krupičková Účel žádosti: Tenisový turnaj o pohár starostky 2017, Dobrovíz dne 2. - 3. 9. 2017 Výše příspěvku: 3.000 Kč   Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 27.7.2017   žádost nadace7-2017_Krupickova.PDF (103564)

—————

23.06.2017 14:12

Žádost č. 6/2017 ze dne 12.6.2017

Žadatel: Baráčnická obec Sulevice-Hostouň-Dobrovíz, zast. pí Mirkou Hlůžovou Účel žádosti: Předvánoční koncert "Taxmeni" dne 11.12.2017 v KD Dobrovíz Výše příspěvku: max. 6.000 Kč   Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 19.6.2017   Zadost 6-2017...

—————

23.06.2017 14:10

Žádost č. 5/2017 ze dne 9.6.2017

Žadatel: Jitka Edrová Účel žádosti: Nákup techniky pro kroužek - Příroda kolem nás Výše příspěvku: 3.500 Kč   Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 19.6.2017   Žádost 5-2017 Edrova.pdf (616908) Zápis ze schůze 19-6-2017.doc (55,5 kB) 170726_Rozhodnutí...

—————

07.06.2017 13:19

Žádost č. 4/2017 ze dne 2.6.2017

Žadatel: MŠ Sluníčko Dobrovíz Účel žádosti: Třídní výlety do Mirakula Milovice (15.6.2017) a ZOO Praha (21.6.2017) Výše příspěvku: max. 7.000 Kč   Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 6.6.2017   zadost2017-4.pdf...

—————

31.05.2017 14:41

Žádost č. 3/2017 ze dne 29.5.2017

Žadatel: Jitka Knotková Účel žádosti: Pohádkové představení a věcné ceny do tomboly v rámci dětského dne v Dobrovízi dne 11.6.2017 Výše příspěvku: 10.000 Kč   Správní radou navržena částka 7.000 Kč (z toho cca 3.000 Kč divadélko, max. 4.000 Kč tombola) Stanovisko správní rady: schváleno (Pro:...

—————

03.05.2017 13:44

Žádost č. 2/2017 ze dne 3.5.2017

Žadatel: Vladěna Ungerová, Občané pro Dobrovíz Účel žádosti: Dovybavení tělocvičny v Dobrovízi cvičebním náčiním a nářadím Výše příspěvku: 4.278 Kč   Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 3.5.2017   170503_Žádost o finanční příspěvek 2-2017.docx...

—————

19.12.2016 13:05

Žádost č. 1/2017 ze dne 30.11.2016

Žadatel: Jiří Rubner Účel žádosti: Ping-pong "dříve narozených" hráčů Výše příspěvku: 5.200 Kč (50 Kč/hod)   Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 14.12.2016 (viz zápis) 2017-1rubner.pdf (1055501) Zápis ze schůze 14-12-2016.doc (37 kB) 170329_Rozhodnutí o...

—————