Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Žádost č. 1/2020 ze dne 29.1.2020

28.02.2020 18:26

Žadatel: P. Kühnel

Účel žádosti: Ping-pong "dříve narozených" hráčů 2020

Výše příspěvku: 8.200 Kč


Stanovisko správní rady: schváleno dne 4.2.2020 (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0)

Čeká se na dodání vyúčtování za rok 2019

—————

Zpět