Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Žádost č. 1/2022 ze dne 11.5.2022

15.08.2023 12:49
Žadatel: TJ Sokol Dobrovíz
Účel žádosti: Výbava pro fotbalové mužstvo dospělých Sokola Dobrovíz
Výše příspěvku: 70.400 Kč  
Stanovisko správní rady: schváleno dne 23.5.2022 (pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0)

—————

Zpět