Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Žádost č. 2/2021

15.08.2023 12:43

Žadatel: Spolek Občané pro Dobrovíz

Účel žádosti: Pumtrackové hřiště v Dobrovízi

Výše příspěvku: dle vybrané nabídky

Stanovisko správní rady: projednáno 13.12.2021; schváleno usnesením č. 2/2022 z 6.4.2022, částka max. 1.150.000 Kč (pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0)

—————

Zpět