Žádosti

27.07.2017 14:40

Žádost č. 7/2017 ze dne 24.7.2017

Žadatel: J. Krupičková Účel žádosti: Tenisový turnaj o pohár starostky 2017, Dobrovíz dne 2. - 3. 9. 2017 Výše příspěvku: 3.000 Kč   Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 27.7.2017

—————

23.06.2017 14:12

Žádost č. 6/2017 ze dne 12.6.2017

Žadatel: Baráčnická obec Sulevice-Hostouň-Dobrovíz, zast. pí M. Hlůžovou Účel žádosti: Předvánoční koncert "Taxmeni" dne 11.12.2017 v KD Dobrovíz Výše příspěvku: max. 6.000 Kč   Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 19.6.2017 (viz zápis ze...

—————

23.06.2017 14:10

Žádost č. 5/2017 ze dne 9.6.2017

Žadatel: J. Edrová Účel žádosti: Nákup techniky pro kroužek - Příroda kolem nás Výše příspěvku: 3.500 Kč   Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 19.6.2017 (viz zápis ze schůze) edrova_vyuctovani_2017.pdf (822149)  

—————

07.06.2017 13:19

Žádost č. 4/2017 ze dne 2.6.2017

Žadatel: MŠ Sluníčko Dobrovíz Účel žádosti: Třídní výlety do Mirakula Milovice (15.6.2017) a ZOO Praha (21.6.2017) Výše příspěvku: max. 7.000 Kč   Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 6.6.2017 170606_Skolka_hlasovani_per_rollam_4-2017.docx...

—————

31.05.2017 14:41

Žádost č. 3/2017 ze dne 29.5.2017

Žadatel: J. Knotková Účel žádosti: Pohádkové představení a věcné ceny do tomboly v rámci dětského dne v Dobrovízi dne 11.6.2017 Výše příspěvku: 10.000 Kč   Správní radou navržena částka 7.000 Kč (z toho cca 3.000 Kč divadélko, max. 4.000 Kč tombola) Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3,...

—————

03.05.2017 13:44

Žádost č. 2/2017 ze dne 3.5.2017

Žadatel: V. Ungerová, Občané pro Dobrovíz Účel žádosti: Dovybavení tělocvičny v Dobrovízi cvičebním náčiním a nářadím Výše příspěvku: 4.278 Kč   Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 3.5.2017 vybavení tělocvičny kruháč-cvičení dobrovíz2.xls...

—————

19.12.2016 13:05

Žádost č. 1/2017 ze dne 30.11.2016

Žadatel: J. Rubner Účel žádosti: Ping-pong "dříve narozených" hráčů Výše příspěvku: 5.200 Kč (50 Kč/hod)   Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 14.12.2016 (viz zápis ze schůze) rubner_vyuct.pdf (382344)  

—————

30.09.2016 10:58

Žádost č. 7/2016 ze dne 29.9.2016

Žadatel: V. Ungerová, Občané pro Dobrovíz Účel žádosti: Vybavení tělocvičny v Dobrovízi cvičebním náčiním a nářadím Výše příspěvku: maximálně do výše 105.000 Kč   Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 29.9.2016 příloha: vybavení tělocvičny kruháč-cvičení...

—————

18.08.2016 14:54

Žádost č. 6/2016 ze dne 15.8.2016

Žadatel: J. Krupičková Účel žádosti: Tenisový turnaj o pohár starostky 2016, Dobrovíz dne 3. - 4. 9. 2016 Výše příspěvku: 2.500 Kč   Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 18.8.2016 160818_Krupickova_hlasovani_per_rollam_6-2016.docx (18244)  

—————

09.06.2016 13:33

Žádost 5/2016 ze dne 8.6.

Žadatel: A. Ungr Účel žádosti: Sportovní odpoledne pro děti a rodiče v návaznosti na celoroční dětské cvičení, 22.6. 2016 Výše příspěvku: 6.500 Kč   Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 16.6.2016 160616_Ungr_hlasovani_per_rollam_5-2016.docx (18008)  

—————