Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Žádost č. 6/2018 ze dne 24.7.2018

17.08.2018 12:57

Žadatel: J. Krupičková

Účel žádosti: Tenisový turnaj o pohár starostky 2018

Výše příspěvku: 3.000 Kč

 

Stanovisko správní rady:  schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 17. 8. 2018

—————

Zpět