Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Žádost č. 3/2018

05.02.2018 10:32

Žadatel: Obec Dobrovíz, zastoupena pí Janou Krupičkovou, starostkou

Účel žádosti: Dobrovízské bruslení, Kladno, 11.2.2018

Výše příspěvku: 5.200 Kč

 

Stanovisko správní rady: schváleno ve výši 4.700 Kč (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 9.2.2018

Vzhledem k faktu, že v žádosti v bodě 8 je uvedena nulová investice žadatele, rozhodla se správní rada Nadace udělit příspěvek ve snížené výši, tj. 4.700 Kč.

 

zádost o finanční příspěvek3-2018.PDF (105500)

—————

Zpět