Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Žádost č. 10/2018

16.11.2018 10:19

Žadatel: Obec Dobrovíz, zastoupena pí Janou Krupičkovou, starostkou

Účel žádosti: Odkoupení sošky andělíčka z atelieru ak. sochaře Jarmila Plachého, soška bude umístěna na své místo na štítu kaple v Dobrovízi

Výše příspěvku: 24.200 Kč

Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 25.10.2018

—————

Zpět