Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Žádost č. 2/2018

05.02.2018 10:28

Žadatel: A. Drožová, zastoupená I. Drožovou

Účel žádosti: Podpora dětí ve sportovních aktivitách - zumba

Výše příspěvku: 7.000 Kč

 

Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 2.2.2018

 

180202_Drozova_hlasovani_per_rollam_2-2018.docx (18837)

—————

Zpět