Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Žádost č. 8/2018 ze dne 11.10.2018

31.10.2018 14:46

Žadatel: Obec Dobrovíz, zastoupena pí Janou Krupičkovou, starostkou

Účel žádosti: Dobrovízské bruslení, Kladno, 20.10.2018 a další dva termíny

Výše příspěvku: 50 %  

Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 25.10.2018

—————

Zpět