Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Žádost č. 9/2018 ze dne 18.10.2018

31.10.2018 14:47

Žadatel: Zdeňka Marečková

Účel žádosti: Příspěvek na kroužek angličtiny v ZŠ Hostouň na šk. rok 2018/2019 pro děti z Dobrovíze

Výše příspěvku: 15.000 Kč

Stanovisko správní rady: schváleno (pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 25.10.2018

—————

Zpět