Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Ke stažení

ŽÁDOST O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK:

Žádost o finanční příspěvek z Nadace spolku Občané pro Dobrovíz.docx

Zadost_o_financni_prispevek_z_Nadace_spolku_Obcane_pro_Dobroviz.docx

- žádost je nutné doručit na adresu Nadace Spolku Občané pro Dobrovíz nejpozději 1 kalendářní měsíc před začátkem projektu!

- Vaše osobní údaje uvedené v této žádosti o příspěvek budou zpracovány pro nezbytné administrativní vyřízení žádosti. Vaše osobní údaje mohou být následně předány osobě odpovídající za vedení účetnictví a zpracování daňového přiznání Nadace; nebudou předány žádné další třetí straně. Vaše jméno a příjmení budou uvedeny na internetových stránkách Nadace, ve výroční zprávě Nadace a v souvisejících zápisech ze schůzí za účelem transparentnosti udělování finančních příspěvků. Osobní údaje budou archivně uchovány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z této žádosti v souladu se zákonem. Svůj souhlas můžete v souladu se zákonem omezit či odvolat. 

 

Postup při schvalování žádosti a podmínky pro udělení nadačního příspěvku:

Obecné podmínky a informace.doc (40 kB)

 

Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku (vzor):

SMLOUVA o poskytnutí nadačního příspěvku.docx

 

Závěrečná zpráva a vyúčtování:

Závěrečná zpráva o realizaci projektu a jeho hodnocení.doc (24 kB)
Závěrečné vyúčtování nadačního příspěvku (1).doc (34,5 kB)

 

Prosíme o vyplnění adekvátně k výši žádaného příspěvku - u nižších částek stačí stručný text, u vyšších bude vyžadován podrobnější popis. Máte-li jakýkoli problém se stažením souborů, kontaktujte nás prosím e-mailem. Děkujeme.