Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Žádost č. 5/2018

11.06.2018 08:39

Žadatel: R. Kubeš

Účel žádosti: Podpora vzdělávání

Výše příspěvku: 15.000 Kč

 

Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 6.6.2018

—————

Zpět