Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Žádost 1/2018

19.12.2017 13:11

Žadatel: J. Rubner

Účel žádosti: Ping-pong "dříve narozených" hráčů 2018

Výše příspěvku: 9.225 Kč

 

Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 2, proti: 0, zdržel se: 1), dne 6.2.2018

 

180202_Rubner_hlasovani_per_rollam_1-2018.docx (18840)

—————

Zpět