Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Žádost č. 7 ze dne 22.9.2018

02.09.2018 14:27

Žadatel: Baráčnická obec Sulevice-Hostouň-Dobrovíz, zast. pí M. Hlůžovou

Účel žádosti: Předvánoční koncert Tomáše Linky dne 10.12.2017 v KD Dobrovíz

Výše příspěvku: 15.000 Kč

 

Stanovisko správní rady: schváleno (pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 27.9.2018

—————

Zpět