Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Žádost č. 2/2020 zde dne 16.1.2020

28.03.2020 18:26

Žadatel: Obec Dobrovíz

Účel žádosti: Dobrovízské bruslení

Výše příspěvku: 50 % nákladů na pronájem ledové plochy - 1 hodina pronájemu ledové plochy činí 2.900 Kč

 

Stanovisko správní rady: schváleno dne 23.2.2020 (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0)

 

Poznámka: Bruslení proběhne max. 6x (leden-březen 2020) v částce 2.900 Kč/hodina pronájmu, 50 % nákladů uhradí Obec Dobrovíz.

—————

Zpět