Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Žádost č. 2/2022 ze dne 21.7.2022

15.08.2023 12:49
Žadatel: TJ Sokol Dobrovíz
Účel žádosti: Terénní úpravy pro pumptrack
Výše příspěvku: bude upřesněno
Stanovisko správní rady: schváleno dne 13.8.2022 do výše max. 80.000 Kč (pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0)

—————

Zpět