Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Občanské sdružení ,,Občané pro Dobrovíz"uzavřelo s Panattoni smlouvy

02.07.2014 23:32

Vážení členové sdružení a občané Dobrovíze

 ve středu 25. června jsme podepsali Smlouvu s firmou WFL Park II. , kde se tato společnost zavázala, že:
- budou vybudovány zpevněné plochy pohyb kontejnerů bude zejména v přední části haly D3, 
- bude dodržován zákonem daný limit pro přípustnou hladinu hluku, a to zejména v nočních hodinách, 
- tato povinnost bude převedena na případného nového nájemce haly, ale i hal D1 a D2.
 
Dále jsme podepsali smlouvu s firmou Panattoni, kde se tato společnost zavázala, že:
- bude na vjezdu do obce ze směru od Kněževsi tzv. zpomalovací semafor (rozsvítí se červená v případě překročení povolené "40"), a to za    předpokladu získání kladného stanoviska Policie ČR. Obec v takovém případě poskytne pro tento účel pozemky pro tento účel,
- při výstavbě velké haly bude využívána stará Jenečská silnice, pokud to rozměry a hmotnost vozidel event. povaha nákladu povolí,
- před spuštěním velké haly do provozu bude zbudována protihluková bariéra,
- do konce roku 2015 bude založena nadace " Nadace pro Dobrovíz", kam bude vložena každý rok od spuštění provozu velké haly,
  částka 500 000,- Kč, a to po dobu deseti let. Tyto peníze budou použity na veřejně prospěšné účely:  na vzdělávání, kulturní, společenské,    rehabilitační a ozdravné programy, a to zejména  pro děti a seniory.
 
Zakládajícím členem nadace a členem správní rady bude paní Hana Veselá, ovšem bude nezbytné doplnit tuto radu a také dozorčí radu o další členy. Členem dozorčí rady by nepochybně měl být i zástupce firmy Panattoni, aby mohl sledovat smysluplné využití tohoto sponzorského daru.
 
Zástupci firmy AMAZON  již přislíbili, že v okamžiku spuštění provozu velké haly budou také vstřícní podobné smlouvě s naším sdružením.
 
Vzhledem k tomu, že jsou právě prázdniny, pokusíme se najít vhodný termín na schůzi sdružení, kde by se mělo vše ještě probrat a nominovat zástupce do nadace. 
 
S přáním příjemného léta Martin Dostalík a Hana Veselá

—————

Zpět