Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Přehled žádostí o příspěvek z Nadace k 19.6.2017

23.06.2017 14:04

Realizované žádosti  za rok 2016 (viz také Výroční zpráva Nadace za rok 2016)

Číslo žá-dosti

Ze dne

Žadatel

Název

Datum

Místo

Přís-pěvek žádaný Kč

Stanovisko

SR

Příspěvek schválený/vyčer-paný (Kč)

1/2016

2.2.2016

Obec Dobrovíz, zastoupena Janou Krupičkovou

Dárky pro děti v rámci dětského karnevalu

21.2.

2016

KD Dobrovíz

4.000

schváleno dne 11.2.

(pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0

4.000 / 4.000

2/2016

19.4.2016

Baráčnická obec Sulevice-Hostouň-Dobrovíz, zastoupena Mirkou Hlůžovou

Předvánoční koncert Šlapeto

12.12.

2016

KD Dobrovíz

10.000

schváleno

dne 24.4. (pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0)

10.000 /

10.000

3/2016

29.4.2016

Jiří Rubner

Ping-pong pro "dříve narozené hráče"

každá středa

KD Dobrovíz

5.200

schváleno

dne 16.5. (pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0)

1.750 /

1.750

4/2016

30.5.2016

Jitka Knotková

Pohádkové představení Divadélko U Zvonu Kladno v rámci dětského dne

4.6.

2016

Hřiště TJ Sokol Dobrovíz

5.000

schváleno dne 30.5.

(pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0)

5.000 /

5.000

5/2016

8.6.2016

Antonín Unger

Sportovní odpoledne pro děti a rodiče v návaz-nosti na celoroční dětské cvičení

22.6. 2016

Hřiště TJ Sokol Dobrovíz

6.500

schváleno dne 16.6.

(pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0)

6.500 /

6.500

6/2016

15.8.2016

Jana Krupičková

Tenisový turnaj o pohár starostky 2016

3. - 4. 9. 2016

Hřiště TJ Sokol Dobrovíz

2.500

schváleno dne 18.8.

(pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0)

2.500 /

2.500

7/2016

29.9.2016

Občané pro Dobrovíz, zastoupen Vladěnou Ungerovou

Vybavení tělocvičny v Dobrovízi cvičebním náčiním a nářadím

celo-ročně

KD Dobrovíz

105.000

schváleno dne 29.9.

(pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0)

105.000 / 96.804

Žádosti 2017:

Žádost č. 1/2017 ze dne 30.11.2016

Žadatel: Jiří Rubner

Účel žádosti: Ping-pong "dříve narozených" hráčů

Výše příspěvku: 5.200 Kč (50 Kč/hod)

Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 14.12.2016Žádost č. 2/2017 ze dne 3.5.2017

Žadatel: Vladěna Ungerová, Občané pro Dobrovíz

Účel žádosti: Dovybavení tělocvičny v Dobrovízi cvičebním náčiním a nářadím

Výše příspěvku: 4.278 Kč

Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 3.5.2017Žádost č. 3/2017 ze dne 29.5.2017

Žadatel: Jitka Knotková

Účel žádosti: Pohádkové představení a věcné ceny do tomboly v rámci dětského dne v Dobrovízi dne 11.6.2017

Výše příspěvku: 10.000 Kč

Správní radou navržena částka 7.000 Kč (z toho cca 3.000 Kč divadélko, max. 4.000 Kč tombola)

Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 5.6.2017Žádost č. 4/2017 ze dne 2.6.2017

Žadatel: MŠ Sluníčko Dobrovíz

Účel žádosti: Třídní výlety do Mirakula Milovice (15.6.2017) a ZOO Praha (21.6.2017)

Výše příspěvku: max. 7.000 Kč

Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 6.6.2017

—————

Zpět