Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Reakce H. Veselé na slova p. Ogurčáka, viz zápis zastupitelstva z 19.10.

24.11.2016 13:38

otevřený dopis.pdf (1094519)

 

Příspěvek ing. Ogurčáka na zasedání zastupitelstva dne 19. 10. 2016

 

Tímto vzdávám výhrady vůči působení Jany Krupičkové jako starostky obce a to z těchto důvodů:

Od 1.1.2016 neřešila zásadní otázku financování obecní policie, poté co obecní policii přestala platit firma Panattoni potažmo WFL Park I. Od 1.1.2016 hradí náklady na provoz obecní policie a mzdy obecních policistů obec. Tyto náklady přitom měla platit podle smlouvy firma Panattoni potažmo WFL Park I.

-dále během jednání s firmou Panattoni vystoupila proti místostarostovi Ing. Krejčímu a zastupiteli p. Šesťákovi, kteří hájili zájmy obce, což mělo fatální následky v tom, že na Panattoni nikdo netlačil k plnění smlouvy o spolupráci v bodech modernizace a provozu obecní čističky odpadních vod. Starostka si vymínila, že veškerá jednání za obec vede ona.

Svou následnou nečinností a nekompetencí způsobila obci finanční ztráty v řádu přes 2 miliony korun ročně. Za obecní policii zaplatí obec z rozpočtu, který s těmito náklady nepočítá, okolo 1,5 mil. Kč ročně. Provoz ČOV firma Panattoni dále odmítá platit a od 1.12.2016 už platit provoz nebude. Obec bude muset znovu zavést vybírání stočného od občanů nebo táhnout tyto náklady z rozpočtu obce. 7

Za dobu starostování Jany Krupičkové nebyl zpracován žádný další projekt pro zvelebení obce. Pouze se dodělávají projekty zpracované a připravené předchozím zastupitelstvem.

Z těchto důvodů považuji starostku Janu Krupičkovou za nekompetentní vykonávat nadále funkci starostky obce.

—————

Zpět