Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Schůze 14.12.2016 v 19:00 v přísálí KD!

14.12.2016 10:47

Milí členové,

dovolujeme si Vás pozvat na společnou schůzi Spolku Občané pro Dobrovíz, Nadace spolku Občané pro Dobrovíz a správní a dozorčí rady Nadace, která se koná dne 14. 12. 2016 v 19.00 v přísálí KD v Dobrovízi.

Program:

1. Volba zapisovatele a ověřovatele

2. Schválení programu

3. Úvodní slovo předsedy Spolku a předsedy Nadace

4. Spolek - činnost 2016, plány a návrhy na rok 2017

5. Nadace - žádosti za rok 2016, plány a návrhy na rok 2017

6. Diskuze a závěr

—————

Zpět