Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Schůze dne 10.6.2024

24.05.2024 14:32
Milí členové,   
dovolujeme si Vás pozvat na schůzi správní a dozorčí rady Nadace spolku Občané pro Dobrovíz, která se koná dne 10. 6. 2024 v 19.00 v hospůdce Na Hřišti, Dobrovíz.   
Program:   
1. Volba zapisovatele a ověřovatele 
2. Schválení programu 
3. Úvodní slovo předsedy správní rady Nadace 
4. Dosavadní činnost, plány a návrhy  
5. Diskuze a závěr

—————

Zpět