Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


VALNÁ HROMADA DNE 6.6.2015

25.05.2015 14:55

 

Představenstvo svolává Volební valnou hromadu, která se bude konat v sobotu 6.6.2015 v restauraci Na hřišti od 13.00 hodin. Účast všech členů sdružení "Občané pro Dobrovíz" žádoucí.  

1. Volba zapisovatele a ověřovatele
2. Schválení programu
3. Úvodní slovo předsedy
4. Schválení nových stanov a změny názvu z o.s. na spolek
5. Změna orgánů spolku na jednatele a volba vedení spolku
6. Určení osoby oprávněné podat návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku 
7. Nadace - vize, návrh na členy vedení
8. Diskuze a závěr

—————

Zpět