Žádost 2/2016 ze dne 19.4.2016

19.04.2016 22:46

Žadatel: Baráčnická obec Sulevice-Hostouň-Dobrovíz, zastoupena pí Mirkou Hlůžovou

Účel žádosti: předvánoční koncert Šlapeto, prosinec 2016

Výše příspěvku: 10.000 Kč

 

Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 24.4.2016

160422_žádost baráčníci.PDF (216798)

160424_hlasování 2-2016.jpg (493225)

160504_Rozhodnutí o přidělení příspěvku_2-2016.docx (196,4 kB)

160504_SMLOUVA o poskytnutí nadačního příspěvku_Hluzova.docx (28037)

baracnici_vyuctovani.pdf (184799)

—————

Zpět