Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Žádost 2/2016 ze dne 19.4.2016

19.04.2016 22:46

Žadatel: Baráčnická obec Sulevice-Hostouň-Dobrovíz, zastoupena pí M. Hlůžovou

Účel žádosti: předvánoční koncert Šlapeto, prosinec 2016

Výše příspěvku: 10.000 Kč

 

Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 24.4.2016

160424_hlasování 2-2016.jpg (493225)

baracnici_vyuctovani.pdf (184799)

—————

Zpět