Žádost č. 1/2017 ze dne 30.11.2016

19.12.2016 13:05

Žadatel: Jiří Rubner

Účel žádosti: Ping-pong "dříve narozených" hráčů

Výše příspěvku: 5.200 Kč (50 Kč/hod)

 

Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 14.12.2016 (viz zápis)

2017-1rubner.pdf (1055501)

Zápis ze schůze 14-12-2016.doc (37 kB)
170329_Rozhodnutí o přidělení příspěvku_Rubner_1-2017.docx (201184)
170329_SMLOUVA o poskytnutí nadačního příspěvku_Rubner.docx (27804)
rubner_vyuct.pdf (382344)

 

—————

Zpět