Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Žádost č. 1/2019

01.02.2019 16:52

Žadatel: J. Rubner

Účel žádosti: Ping-pong "dříve narozených" hráčů 2019

Výše příspěvku: 9.225 Kč

 

Nadace navrhla výši příspěvku snížit, a to na částku 8.200 Kč (= 50 % za pronájem prostor KD)

Stanovisko správní rady: schváleno ve výši 8.200 Kč (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 20.1.2019

—————

Zpět