Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Žádost č. 11/2018

16.11.2018 10:24

Žadatel: Tělovýchovná jednota Sokol Dobrovíz, z.s., zastoupena p. Lubošem Krupičkou

Účel žádosti: Dětské hřiště v areálu Sokol Dobrovíz

Výše příspěvku: 411.257 Kč

Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 25.10.2018

—————

Zpět