Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Žádost č. 12/2018

01.02.2019 16:48

Žadatel: Lenka Mráčková

Účel žádosti: Zumba s Adél pro maminky

Výše příspěvku: 6.500 Kč

Stanovisko správní rady: požádáno o úpravu žádosti

—————

Zpět