Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Žádost č. 13/2018

01.02.2019 16:48

Žadatel: ZŠ Hostouň, zastoupena pí řed. Milenou Filikarovou

Účel žádosti: Plavecký výcvik ve šk. r. 2018/2019 pro děti z Dobrovíze

Výše příspěvku: 3.600 Kč

Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 13.12.2018

—————

Zpět