Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Žádost č. 2/2019

01.02.2019 16:54

Žadatel: Obec Dobrovíz, zastoupena pí Janou Krupičkovou, starostkou

Účel žádosti: Dobrovízské bruslení, Kladno, max. 6 termínů

Výše příspěvku: 50 %, max. 8.700 Kč

Stanovisko správní rady: schváleno ve výši max. 8.700 Kč (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 20.01.2019

—————

Zpět