Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Žádost č. 3/2017 ze dne 29.5.2017

31.05.2017 14:41

Žadatel: J. Knotková

Účel žádosti: Pohádkové představení a věcné ceny do tomboly v rámci dětského dne v Dobrovízi dne 11.6.2017

Výše příspěvku: 10.000 Kč

 

Správní radou navržena částka 7.000 Kč (z toho cca 3.000 Kč divadélko, max. 4.000 Kč tombola)

Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 5.6.2017

170605_Knot_hlasovani_per_rollam_3-2017.docx (17753)


 

—————

Zpět