Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Žádost č. 3/2019

01.02.2019 16:56

Žadatel: Obec Dobrovíz, zastoupena pí Janou Krupičkovou, starostkou

Účel žádosti: Koncert Františka Nedvěda

Výše příspěvku: 20.000 Kč

Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne  2019

—————

Zpět