Žádost č. 4/2017 ze dne 2.6.2017

07.06.2017 13:19

Žadatel: MŠ Sluníčko Dobrovíz

Účel žádosti: Třídní výlety do Mirakula Milovice (15.6.2017) a ZOO Praha (21.6.2017)

Výše příspěvku: max. 7.000 Kč

 

Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 6.6.2017

 

zadost2017-4.pdf (615825)

170606_Skolka_hlasovani_per_rollam_4-2017.docx (18477)

170607_Rozhodnutí MS_4-2017.docx (200982)
170607_SMLOUVA o poskytnutí nadačního příspěvku_MS.docx (27617)

 

170702_vyuctovani_skolka.pdf (500832)

—————

Zpět