Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Žádost č. 4/2019 ze dne 1.8.2019

02.08.2019 12:23

Žadatel: Tělovýchovná jednota Sokol Dobrovíz, z.s., zastoupena p. Lubošem Krupičkou

Účel žádosti: Výbava pro fotbalové mužstvo staré gardy pro Sokol Dobrovíz

Výše příspěvku: 27.000 Kč

Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne

—————

Zpět