Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Žádost č. 5/2019 ze dne 12.8.2019

20.08.2019 15:44

Žadatel: J. Krupičková

Účel žádosti: Tenisový turnaj o pohár starostky 2019

Výše příspěvku: 3.000 Kč

 

Stanovisko správní rady:  schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 20. 8. 2018

—————

Zpět