Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Žádost č. 5/2017 ze dne 9.6.2017

23.06.2017 14:10

Žadatel: J. Edrová

Účel žádosti: Nákup techniky pro kroužek - Příroda kolem nás

Výše příspěvku: 3.500 Kč

 

Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 19.6.2017 (viz zápis ze schůze)

edrova_vyuctovani_2017.pdf (822149)
 

—————

Zpět