Žádost č. 5/2017 ze dne 9.6.2017

23.06.2017 14:10

Žadatel: Jitka Edrová

Účel žádosti: Nákup techniky pro kroužek - Příroda kolem nás

Výše příspěvku: 3.500 Kč

 

Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 19.6.2017

 

Žádost 5-2017 Edrova.pdf (616908)

Zápis ze schůze 19-6-2017.doc (55,5 kB)

170726_Rozhodnutí Edrova_5-2017.docx (201021)
170726_SMLOUVA o poskytnutí nadačního příspěvku_Edrova.docx (27680)
edrova_vyuctovani_2017.pdf (822149)
 

—————

Zpět