Žádost č. 6/2016 ze dne 15.8.2016

18.08.2016 14:54

Žadatel: Jana Krupičková

Účel žádosti: Tenisový turnaj o pohár starostky 2016, Dobrovíz dne 3. - 4. 9. 2016

Výše příspěvku: 2.500 Kč

 

Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 18.8.2016

 

zadost_tenisovy_turnaj.pdf (130666)

160818_Krupickova_hlasovani_per_rollam_6-2016.docx (18244)
160828_Rozhodnutí o přidělení příspěvku_6-2016.docx (201080)
160828_SMLOUVA o poskytnutí nadačního příspěvku_Krup.docx (27776)
 

—————

Zpět