Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Žádost č. 6/2017 ze dne 12.6.2017

23.06.2017 14:12

Žadatel: Baráčnická obec Sulevice-Hostouň-Dobrovíz, zast. pí M. Hlůžovou

Účel žádosti: Předvánoční koncert "Taxmeni" dne 11.12.2017 v KD Dobrovíz

Výše příspěvku: max. 6.000 Kč

 

Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 19.6.2017 (viz zápis ze schůze)

baracnici_vyuctovani_2017.pdf (161243)
 

—————

Zpět