Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Žádost č. 6/2019 ze dne 19.8.2019

20.08.2019 15:46

Žadatel: Obec Dobrovíz

Účel žádosti: Koncert Lenky Filipové dne 20.9.2019

Výše příspěvku: 20.000 Kč

 

Stanovisko správní rady:  schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0), dne 20. 8. 2018

—————

Zpět