Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Žádost č. 7/2019

04.12.2019 17:09

Žadatel: Obec Dobrovíz

Účel žádosti: Dobrovízské bruslení

Výše příspěvku: 50 % nákladů na pronájem ledové plochy - 1 hodina pronájemu ledové plochy činí 2.900 Kč

 

Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0)

—————

Zpět