Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Žádost 1/2016 ze dne 2.2.2016

10.02.2016 12:54

Žadatel: Obec Dobrovíz, zastoupena pí J. Krupičkovou, starostkou

Účel žádosti: dárky pro děti v rámci dětského karnevalu dne 21.2.2016

Výše příspěveku: 4.000 Kč

 

Stanovisko správní rady: schváleno (Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0)

 

160210_OÚ_hlasovani_per_rollam_1-2016.docx (15922)
160527_OU_Závěrečná zpráva a vyúčtování.jpg (450065) (kopie účetních dokladů k nahlédnutí u nás, viz e-mail Sdružení)

Děkujeme Obecnímu úřadu a řadě dobrovolníků za organizaci a péči o děti.

—————

Zpět