Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Obecní úřad Dobrovíz

Pražská 13

252 61  Dobrovíz, p. Jeneč

Tel: 233 900 729

www.dobroviz.cz

E-mail: ou-dobroviz@volny.cz